Pärnu linnaliinide bussid hakkavad 1. maist kasutama kütusena biometaani ehk rohegaasi

Alates 1. maist töötavad kõik 18 Pärnu linna gaasibussi rohegaasil. Loodusesõbralikku kohalikku mootorikütust kasutavad bussid tunneb ära katuseballoonidel olevate kirjade Rohegaas/ Biogas järgi.

Käiku jääb ka 10 diislikütusel töötavat liigendbussi, kuid need vastavad Euroopa rangemaile, Euro 6 emissioonistandardile.  

On sümboolne, et just kuurortlinn Pärnu on Eestis üheks pioneeridest taastuvenergia transpordieesmärgi täitmisel. Euroopa Liidus peavad aastaks 2020 moodustama taastuvatest energiaallikates toodetud kütused 10% transpordikütuste tarbimisest.

Tegu on esimese sellise projektiga Eestis ning see sai teoks SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK), AS SEBE ja AS Eesti Gaas koostöös. Kohalikku päritolu biometaan on toodetud tehnoloogilistest jäätmetest Rohegaas OÜ poolt.

KIK toetab PÜTK projekti „Pärnu linnas gaasibusside üleviimine biometaani tarbimisele“ Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest kuni 674 tuhande euroga.

Ootame kõiki huvilisi rohegaasi projekti avaüritusele 4.mail kell 11.00 Pärnu uues bussijaamas.

Kohal on keskkonnaminister Siim Kiisler, KIK-i  juhataja Veiko Kaufmann, Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ja teised toredad inimesed. Pärnu-teemalise kontserdiga esineb pärnakas Toomas Kuter. Tutvuda saab korvpalliklubi „Paulus“ 30 aasta vanuse turistibussiga Ikarus-250 ning loomulikult ka kõige uuema rohegaasibussiga.

Taustainfo:
Biometaani kasutuse toetusprogramm on üks osa biometaani tegevuskavast, mis lisaks biometaani tarbimise edendamisele hõlmab ka tanklavõrgu laiendamist ning toetusi biometaani tootmiseks. Toetust antakse projektidele, mille raames avaliku liiniveo kohustuste täitmisel võetakse kasutusele biometaani tarbivad gaasibussid. Taotleda saavad toetust avaliku teenindamise lepingu alusel bussiliikluses teostatavat liinivedu korraldavad asutused. Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, toetuse taotlemise võimaluste kohta saab infot KIKi kodulehelt.